ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > KSB1 > O předmětu