ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > KSB2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/KSB2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Objev rozsáhlé Aššurbanipalovy knihovny v troskách někdejší asyrské metropole Ninive předznamenal následující nálezy dalších tisíců klínopisných textů, které podávají svědectví o dějinách a společnosti starověkého Blízkého východu. Obraz nastíněný písemnými prameny pak dokresluje množství dochovaných reliéfů, plastik a pozůstatků budov. Cyklus přednášek předmětu Kultura starověkého Blízkého východu 2 se pokusí přiblížit některé momenty z této barvité mozaiky národů, kultur, duchovních projevů a jejich historických proměn.

Poslední změna: 14.09.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/KSB2, Kultura starověkého Blízkého východu 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/KSB2 - IS/STAG

Kurs navazuje na předmět Kultura starověkého Blízkého východu 1 a postupně seznamuje s obecným chápáním státu na starověkém Blízkém východě, jeho funkcemi, povinnostmi obyvatel vůči němu a vztahy mezi usedlou a kočovnou složkou populace. Následně je zmapována role panovníka a královské ideologie, správa státu a administrativní aparát, vojsko, právo a soudnictví, obchod, zemědělství, řemesla, umění a blízkovýchodní architektura. Další oddíl přednášek bude věnován mezinárodním vztahům a diplomacii, královské korespondenci, textům s historickým pozadím a mudroslovné a milostné literatuře. V závěru kurs seznamuje s oblastí počátků vědeckých disciplin na starověkém Blízkém východě.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra blízkovýchodních studií
Mgr.
Kateřina Šašková
Th.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5379

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 13:00 15:35 KBS/KSB2 SP-111
Pondělí 15:45 16:30 KBS/KSB2 SP-111
Pondělí 16:40 17:25 KBS/SSBV2 SP-417
Úterý 10:15 11:55 KBS/VOST RJ-322
Úterý 12:05 12:50 KBS/VOST RJ-322
Čtvrtek 13:00 14:40 KBS/CIRA SP-108
Čtvrtek 15:45 18:20 KBS/ZJ2 SP-111
Čtvrtek 18:30 19:15 KBS/ZJ2 SP-111

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Čtvrtek 15:00 15:30 SP 106, během zkouškového období pouze po předchozí domluvě
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]