ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > KSBV1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/KSBV1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Z oblasti starověkého Blízkého východu se do dnešních dob dochovalo obrovské množství různorodého materiálu, na jehož základě je možné alespoň částečně poodhalit náboženské představy a vidění okolního světa tehdejšch obyvatel v různých dějinných etapách a regionech této oblasti. Než však mohl výzkum starověkých kultur Blízkého východu vůbec započít, bylo třeba vynaložit nezměrné úsilí k odhalení jejich pozůstatků a rozluštění několika již dávno zaniklých písem a jazyků.

Cyklus přednášek posluchače postupně seznamuje s jazyky starověkého Blízkého východu, jejich dělením, způsobem zápisu a vývojem, s procesem odkrývání starověkých blízkovýchodních kultur a rozluštěním tamních písem a jazyků. Následně se pozornost obrací k sumerskému, akkadskému, kanaánskému a chetitskému pantheonu, mythologii a epice. V závěru kurzu jsou rovněž představeny některé aspekty mezopotamské religiozity v rámci oficiálního kultu, ale také – vzhledem k množství pramenů v omezené míře – osobní zbožnosti.

Poslední změna: 05.09.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/KSBV1, Kultura starověkého Blízkého východu 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/KSBV1 - IS/STAG

Kurs seznamuje s jazyky starověkého Blízkého východu, jejich znovuobjevením a rozluštěním, které bylo zásadním předpokladem pro bádání na poli starých blízkovýchodních kultur. Zmapovány budou rovněž pantheony a náboženské představy jednotlivých kulturních okruhů, nejvýznamnější mythologické, epické a kultické texty, věštebné a magické praktiky, představy o podsvětí a kult předků. Pozornost bude věnována také chrámům a jejich personálu, ať už kněžstvu či hospodářskému a administrativnímu, a kultovnímu roku spolu s jeho nejvýznamnější svátky.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra blízkovýchodních studií
Prof. PhDr.
Petr Charvát
DrSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SP212
Telefon: 5357

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]