ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > KSBV2 > O předmětu