ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > KSBV2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/KSBV2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Objev rozsáhlé Aššurbanipalovy knihovny v troskách někdejší asyrské metropole Ninive předznamenal následující nálezy dalších tisíců klínopisných textů, které podávají svědectví o dějinách a společnosti starověkého Blízkého východu. Obraz nastíněný písemnými prameny pak dokresluje množství dochovaných reliéfů, plastik a pozůstatků budov. Cyklus přednášek předmětu Kultura starověkého Blízkého východu 2 se pokusí přiblížit některé momenty z této barvité mozaiky národů, kultur, duchovních projevů a jejich historických proměn.

Poslední změna: 12.02.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/KSBV2, Kultura starověkého Blízkého východu 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/KSBV2 - IS/STAG

Kurs navazuje na předmět Kultura starověkého Blízkého východu 1 a postupně seznamuje s obecným chápáním státu na starověkém Blízkém východě, jeho funkcemi, povinnostmi obyvatel vůči němu a vztahy mezi usedlou a kočovnou složkou populace. Následně je zmapována role panovníka a královské ideologie, správa státu a administrativní aparát, vojsko, právo a soudnictví, obchod, zemědělství, řemesla, umění a blízkovýchodní architektura. Další oddíl přednášek bude věnován mezinárodním vztahům a diplomacii, královské korespondenci, textům s historickým pozadím a mudroslovné a milostné literatuře. V závěru kurs seznamuje s oblastí počátků vědeckých disciplin na starověkém Blízkém východě.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra blízkovýchodních studií
Prof. PhDr.
Petr Charvát
DrSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SP212
Telefon: 5357

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]