ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > MBV1 > O předmětu