ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > MBV2 > O předmětu