ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > MBV2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/MBV2

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/MBV2, Moderní Blízký východ 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/MBV2 - IS/STAG

Cílem předmětu je prohloubit znalost moderních dějin Blízkého východu. Důraz bude kladen na hlubší zakotvení klíčových událostí BV do širšího kontextu mezinárodních vztahů a na podrobnější analýzu jednotlivých problémů. Tématické okruhy budou zaměřeny na problematiku moderní ideologie, případových studií zahrnujících zejména průběh Suezské krize 1956, revolučního roku 1958, šestidenní války 1967 a jom-hippurského konfliktu 1973, dále na otázky dopadu studené války na oblast Blízkého východu, analýzu vzestupu Saddáma Husajna a irácké krize, rozmachu radikálních a fundamentalistických hnutí a kritický rozbor průběhu mírového procesu na BV.
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]