ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > MI2 > O předmětu