ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > NSMB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/NSMB

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/NSMB, Náboženství a společnost moderního BV
Výuka Zimní semestr , Přednáška 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/NSMB - IS/STAG

Předmět se věnuje vybraným otázkám z oblasti vztahů mezi náboženstvím a společenským vývojem v zemích Blízkého východu v období po druhé světové válce. Důraz je kladen zejména na období posledních dvou dekád, neboť studenti by se měli při vědomí souvislostí bezpečně orientovat především v současném a bezprostředně minulém dění v regionu. Přednášky jsou zaměřeny na role, které různé náboženské formy či proudy sehrávají jak v denním chodu dané společnosti či komunity, tak kupříkladu ve formulování určitých ideologií nebo politických programů. Prostor dostává vedle islámu přirozeně také judaismus a křesťanství.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra blízkovýchodních studií
Mgr.
Daniel Křížek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5354

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 10:00 11:00 SP211
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Výuka ZS 2015 26.09.2017, 23:18

Vážení kolegové,

 

výuka začne 3. týden semestru. VS

Výuka ZS 2015 03.09.2015, 18:26

Vážení kolegové,

 

výuka začne 3. týden semestru. VS

[RSS]