ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > SI1 > O předmětu