ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > SI2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/SI2

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/SI2, Současný islám 2
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/SI2 - IS/STAG

Předmět Současný islám 2 prohlubuje a rozvíjí znalosti studentů nabyté v kurzu Současný islám 1. Studenti se nyní skutečně podrobně seznámí s významnými reprezentanty různých proudů islámského myšlení ve 20. a 21. století, s jejich východisky, projekty, argumenty, specifickou terminologií a podobně. Tyto znalosti nabývají primárně skrze četbu a následnou analýzu konkrétních děl daných autorů. Texty, které se dotýkají vymezených témat a jež studenti analyzují, jsou vždy rámcově rozděleny do tří hlavních bloků. Ty odrážejí tři obecněji identifikované trendy současného či moderního islámu, tj. proud modernistický, islamistický a liberální. Na seminářích je také prostor pro diskuse nad vybranými texty, pro jejich komparaci a podobně. Přednášky jsou koncipovány spíše obecněji, vymezují vybraná témata, jako jsou například islám a politika, právo, postavení menšin, demokracie, některé ideologie, postavení ženy a podobně. Přednášky mají poskytnout základní vodítka pro samostatnou práci studentů. Kromě jiného ovšem nabízejí také určitý přesah, především pokud jde o představení reflexe trendů či děl konkrétních muslimských autorů v rámci nemuslimského odborného prostředí.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra blízkovýchodních studií
Mgr.
Veronika Sobotková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5354

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Středa 14:50 15:35 KBS/BVTV SP-420
Středa 15:45 16:30 KBS/BVTV SP-420
Středa 11:10 11:55 KBS/KMB2 SP-309
Středa 12:05 12:50 KBS/KMB2 SP-309
Středa 8:25 11:00 KBS/SI1 SP-107

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 14:45 15:30 SP 211, nebo v přestávce mezi přednáškami, vždy lépe do předchozí mailové dohodě
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
důležité info k akademickému roku 2018/19 13.09.2018, 09:45

Vážení kolegové,

jak jste již byli informováni, semináře v tomto akademickém roce povede doc. Mendel. V sekci "Seminář" a "Podmínky absolvování" naleznete vše podstatné pro jeho semináře. Pokud jste v zahraničí, spojte se přímo s ním a domluvte si témata a termín dodání / pozdější prezentace.

POZOR - zde na courseware naleznete ještě v záložce "seminář" množství článků k četbě k jednotlivým tématům - ty patří k mým přednáškám a není možné je všechny přesunout!!! Všechny je důkladně přečtěte - slouží jednak k tématům z tohoto semestru, ale vždy je tam min. jeden článek nějakého liberálního myslitele, takže zároveň slouží jako opěrný materiál pro státnicovou otázku Liberální islám, ze které se stal v posledních letech jakýsi "postrach státnic".

První týden akademického roku budu skutečně na konferenci v zahraničí, ale je možné, že v čase naší přednášky bude přednáška zahraničního lektora - budu Vás ještě informovat.

Pěkný začátek akademického roku

VS

 

[RSS]