ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > UBVS > O předmětu