ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > UBVS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/UBVS

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/UBVS, Úvod do Blízkovýchodních studií
Výuka Zimní semestr , Přednáška 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KBS/ZPBV  (Závěrečný projekt - BV a islám)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/UBVS - IS/STAG

Cílem předmětu je jednak poskytnout studentům všestranný úvod do problematiky zkoumání Blízkého východu, zejména jeho fyzické a sociální geografie a jednak je naučit základům odborné práce. Studenti se poučí o základních faktech o regionu Blízkého východu. Seznámí se s povahou různých odborných zdrojů, které mohou během studia využít a naučí se základům vědecké práce, kam patří zejména pravidla pro využívání cizích textů, vlastnosti odborného stylu, bibliografické odkazy, cíle vědecké práce a základní metody.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra blízkovýchodních studií
Prof. PhDr.
Petr Charvát
DrSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SP212
Telefon: 5357

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]