ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > ZJ2 > O předmětu