ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > ZJ2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/ZJ2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cyklus přednášek navazuje na předmět Dějiny Židů - Judaismus 1, který je věnován dějinám Židů ve starověku, a seznamuje posluchače s vývojem židovského náboženství od zničení druhého Chrámu a vzniku rabínského judaismu do současnosti. Zvláštní důraz je kladen na závazné texty, ritus, svátky liturgického roku a různé myšlenkové proudy, které se rozvinuly během středověkých a novověkých dějin.
 

Poslední změna: 14.09.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/ZJ2, Dějiny Židů - Judaismus 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/ZJ2 - IS/STAG

Kurs navazuje na Dějiny Židů - Judaismus 1. Představí pokračování formování židovského náboženství v období po zničení druhého chrámu v roce 70, formování rabínského pojetí náboženského práva, filozofie a etiky. Seznámí s vývojem farizejského proudu judaismu a s proměnami náboženských představ v pozdně antické a raně středověké společnosti. Tématizován bude antický i křesťanský antijudaismus, prolínání židovské kultury s islámskou a křesťanskou, význam přenosu vědeckých a kulturních informací mezi třemi monoteistickými kulturami, význam Andalúzu, křižáckých válek, renesanční a humanistické společnosti, haskaly, mesiášských hnutí, sionismu a nástupu modernity s oddělením reformního a liberálního judaismu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra blízkovýchodních studií
Mgr.
Kateřina Šašková
Th.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5379

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 13:00 15:35 KBS/KSB2 SP-111
Pondělí 15:45 16:30 KBS/KSB2 SP-111
Pondělí 16:40 17:25 KBS/SSBV2 SP-417
Úterý 10:15 11:55 KBS/VOST RJ-322
Úterý 12:05 12:50 KBS/VOST RJ-322
Čtvrtek 13:00 14:40 KBS/CIRA SP-108
Čtvrtek 15:45 18:20 KBS/ZJ2 SP-111
Čtvrtek 18:30 19:15 KBS/ZJ2 SP-111

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Čtvrtek 15:00 15:30 SP 106, během zkouškového období pouze po předchozí domluvě
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]