ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > +CH > O předmětu