ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > ACHT > O předmětu