ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > AGCH > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KCH/AGCH

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Na těchto stránkách získáte základní informace a potřebné materiály k úspěšnému absolvování předmětu KCH/AGCH Anorganická chemie. Předmět je určen pro studenty 1. ročníku bakalářského studia oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání v letním semestru. Při jeho studiu se seznámíte se systematicým přehledem chemických prvků a jejich sloučenin, který vychází z periodické soustavy prvků. Předpokladem úspěšného zvládnutí studia anorganické chemie jsou znalosti z obecné chemie týkající se zejména složení látek (struktura atomu, vazba a stereochemie molekul, stavba pevných látek) a obecných zákonitostí nejrůznějších chemických dějů.

Přejeme studentům hodně úspěchů při studiu.

Poslední změna: 07.02.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KCH/AGCH, Anorganická chemie
Výuka Letní semestr , Přednáška 4 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předměty informativně doporučené KCH/OBECH  (Obecná chemie) , KCH/UDCH  (Obecná chemie - úvod)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KCH/AGCH - IS/STAG

Získat základní znalosti o periodicitě vlastností prvků a jejich sloučenin, názvosloví anorganických sloučenin, stavbě a systému anorganických látek.
Obrázek (C008) Nápověda
PSP
PSP
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra chemie
PaedDr.
Vladimír Sirotek
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC106, VC320
Telefon: 6655, 702194299

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 13:00 14:00 VC320
Každý Čtvrtek 14:30 15:30 VC320
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]