ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > CHEHR > O předmětu