ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > CHLM > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KCH/CHLM

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět chemické laboratorní metody je prvním praktickým cvičením, které absolvují studenti prvního ročníku bakalářského studijního programu Přírodovědná studia, obor Chemie se zaměřením na vzdělávání. Náplň tohoto cvičení je zaměřena na praktické seznámení posluchačů s vybavením chemické laboratoře i základními postupy, se kterými se každý chemik nejčastěji při své práci zabývá. Důraz je kladen na základní návyky nutné pro bezpečnou a efektivní práci v laboratoři. Dále se studenti seznámí s aparaturami a metodikou, které budou potřebovat ve speciálnějších cvičeních ve vyšších ročnících studia a se základy statistického zpracování experimentálních dat.

Přejeme studentům mnoho zdaru při praktické práci v chemické laboratoři. smiley

Poslední změna: 22.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KCH/CHLM, Chemické laboratorní metody
Výuka Letní semestr , Cvičení 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KCH/CHLM - IS/STAG

Osvojit si základní dovednosti v laboratorní technice a seznámit se se základními metodami a postupy práce v chemické laboratoři.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra chemie
PaedDr.
Vladimír Sirotek
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC106, VC320
Telefon: 6655, 702194299

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 13:00 14:00 VC320
Každý Čtvrtek 14:30 15:30 VC320
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]