ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > CHVÝ > O předmětu