ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > LAN > O předmětu