ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > MCH1 > O předmětu