ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > UDCH > O předmětu