ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9ANAL > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9ANAL

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

   „Rozbor má cenu jen potud, pokud nám umožní pochopit smysl díla lépe, než jak bychom mu porozuměli bez analýzy, pokud nám umožní lépe srovnat dílo s jinými díly, a konečně pokud nám pomáhá lépe pochopit jeho vztah ke skutečnosti, který není bezprostřední, ale prochází - jak již bylo řečeno - filtrem literární tradice a literárních konvencí. Rozbor redukovaný na mechanický popis (deskripci) složek díla a nepřekračující hranice analyzovaného textu nemá vědeckou cenu. Naproti tomu rozbor směřující k pochopení smyslu díla a umožňující jeho bezpečné začlenění do širších kontextů je nutným podkladem vědeckého poznání.“

                              Josef Hrabák: Poetika, Československý spisovatel, Praha 1973, str. 61.           

                                                                          

   „Látkou neboli materiálem uměleckého díla literárního je jazyk nebo přesněji jeho dvojí prvky, a to: 1. čistě jazykové, tj. zásoba slov, jejich tvary, skladba, zvuky atd.; 2. obsahové neboli tematické, tj. představy, myšlenky a city, které prostřednictvím jazyka vstupují do díla a tvoří jeho obsah.

   Aby tato látka esteticky působila, musí býti účelným způsobem zpracována, tj. musí býti a) přetvořena i zároveň b) pořádána. Tím vším dostane básnické dílo uměleckou formu, která je hlavní podstatou uměleckého díla literárního.“

                              Karel Oliva: Teorie literatury, Grafická unie, Praha 1947, str. 4.

Poslední změna: 02.10.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9ANAL, Analýzy současné literatury
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/SEM] Seminář 3 [HOD/SEM]
Zakončení Zápočet, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9ANAL - IS/STAG

Určeno pro pokročilejší ve studiu literatury. Zejména s přihlédnutím k velkému žánrovému spektru literární tvorby půjde o všestrannou typologickou analýzu děl české literatury (výjimečně i překladu ze světové literatury), event. i ve vztahu k jejich dramatické nebo filmové podobě, a to zejména z pohledu jejich žánrové příslušnosti. Konkrétní program bude rozšířen a upřesněn po dohodě s posluchači.
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Mgr.
Věra Zelenková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6544

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 15 16 VC 226 (zrušeny ve dnech 10. a 17. října)
Každý Pátek 9 10 Pouze ve dnech 12. a 19. října!