ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9DA > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9DA

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Fuit in provincia Boemorum quidam comes, nomine Boriwoy, paganico adhuc vivens more, et accepit uxorem de alia provincia, filiam Zlawyboris comitis, nomine Ludmillam; que, dum esset iuvencula, ydolis ymmolabat et ad eorum culturam libencius confluebat.
 
Byl v zemi české jeden kníže, jménem Bořivoj, žijící i tehdy ještě v obyčejích pohanských, a vzal si za manželku z jiné země dceru předáka Slavibora, jménem Ludmilu; ta, když byla ještě mladičká, obětovala modlám a často velmi zaníceně se oddávala jejich uctívání.
Latinská legenda Fuit o sv. Ludmile z 2. poloviny 10. stol.
 
Student se podrobně seznámí s kořeny české literární tvorby. V přednáškách a seminářích je komunikována problematika vývoje české středověké literatury: typické znaky středověké tvorby, periodizace literárního vývoje 9.–15. stol., žánrová i jazyková specifika apod. – vše reflektováno v kontextu vývoje středověké společnosti. Při praktickém studiu textů jsou aplikovány interdisciplinární vztahy: např. historie, archeologie, filozofie, etika, psychologie, sociologie.
Poslední změna: 22.09.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9DA, Starší česká literatura
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 6 [HOD/SEM] Seminář 6 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9DA - IS/STAG

Vybavit studenty kompetencemi pro chápání literárního vývoje z hlediska historického, komparativního, souvislostního i estetického, v případě starší literatury i pro chápání specifičnosti literární tvorby tohoho období.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Mgr.
Jiří Novotný
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6556

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Konzultační hodiny 15.02.2017, 13:30

Novotný - konzultační hodiny letního semestru: úterý, 13:55-14:50 hod. (VC 228), Veleslavínova - nejlépe individuálně po e-mailovém objednání.

[RSS]