ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9DIDL > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9DIDL

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Motto: Jan Ámos Komenský: "Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všecko bylo předváděno smyslům, kolika možno. Tudíž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a hmatatelné hmatu; a může-li něco býti vnímáno najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům (...)."

Poslední změna: 22.09.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9DIDL, Didaktika literatury pro ZŠ
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 6 [HOD/SEM] Seminář 14 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9DIDL - IS/STAG

Předat studentům teoretický základ současné moderní didaktiky literární výchovy na ZŠ a základ praktických dovedností učitele literární výchovy, utvořit kladný postoj studentů k učitelské profesi češtináře/ky a k dalšímu sebevzdělávání v oborové didaktice. Formovat schopnosti kontextově transformovat poznatky věd, především disciplín literární vědy (a lingvistiky), vývojové a pedagogické psychologie a obecné didaktiky a v neposlední řadě teorie pubescentního čtenářství, se zaměřením koncipovat literární výchovu v duchu RVP ZV a při respektu k estetickovýchovné kvalitě literární složky předmětu Čj. Seznámit je s poznatky o strategii literárněvýchovné práce (metodách a organizačních formách výuky) a vybavit je schopností tvořivě tyto poznatky aplikovat v ovládnutí řídicí pozice v modelových komunikačních situacích literárního vyučování.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Mgr.
Vladimíra Brčáková
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6554

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]