ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9DIDŠ > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9DIDŠ

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Proč a jak učit literaturu? Jak žáky přivést k četbě umělecké literatury? Jak překonat model "staré školy", kde se výuka literatury omezuje na životopis autora, výklad jeho díla a přečtenou ukázku? Jak učinit z četby cestu za dobrodružstvím a z její interpretace kreativní proces? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi v kurzu Didaktika literatury pro SŠ, jenž je zaměřen na moderní didaktické trendy.

Poslední změna: 11.12.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9DIDŠ, Didaktika literatury pro SŠ
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 6 [HOD/SEM] Seminář 6 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9DIDŠ - IS/STAG

Školní literární výchova jako komunikační estetickovýchovný proces, čtenářský subjekt žáka - čtenářský zájem, čtenářská kompetence a potřeba pubescenta a adolescenta, vztah literatury a učiva o literatuře, cíle literární výchovy na SŠ, koncepce a struktura učiva - kontextové pojetí učiva a integrované vyučování (významové vztahy mezi složkami předmětu Čj a mezi dalšími estetickovýchovnými předměty Vv a Hv), specifičnost problémové aktivizační metodiky v literární výchově - metody motivační, interpretační metodika rozvíjející žákovo čtenářství, metodika produkčních aktivit žáka, žánrových transformací textu, aplikace metod tvořivé dramatiky; metody hodnocení a klasifikace, struktura vyučovací hodiny, tzv. aktuální literární výchova, učebnice pro literární výchovu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Mgr.
Vladimíra Brčáková
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6554

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]