ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9FFB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9FFB

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Mluvená forma jazyka se dnes stala stejně významným prostředkem celospolečenské komunikace jako forma psaná. Současně stoupají nároky na propracovanost jejího popisu. Zájem se přitom obrací nejen ke stavbě jazykového systému, ale také k obecným vlastnostem jeho používání v reálné mluvní situaci, tedy k otázkám mluvení a vnímání řeči. Fonetická a fonologická zkoumání nám umožňují poznat zvuk lidské řeči jako základní výrazový plán jazyka. Skrze něj se totiž realizují ostatní, vyšší jazykové plány (morfologický, syntaktický i lexikální). Popis zvukové podoby jazyka nám tedy ukáže nejen fyzikální vlastnosti jazyka jako zvuku, ale i fungování tohoto zvuku jako prostředku lidské řeči. Čeština patří k jazykům, jejichž fonetický popis je natolik rozpracován, aby se mohl rozvíjet v souladu s potřebami moderního výzkumu. Nabízený předmět umožní absolventům pochopit problematiku produkce i percepce řeči v její zvukové podobě.

Poslední změna: 22.09.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9FFB, Fonetika a fonologie
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 10 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9FFB - IS/STAG

Seznámit studenty se zvukovou podobou jazyka a jejím fungováním jako prostředku komunikace.
Vést studenty k pochopení stavby fonetického a fonologického systému a jeho používání v reálné mluvní situaci, tedy k porozumění problematice produkce a percepce řeči.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PaedDr.
Jitka Málková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6555

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]