ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9LLTA > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9LLTA

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Potřebujete komunikovat? Umíte pojmenovávat? Chcete poznat významy slov v češtině a síť vztahů, která v lexikální rovině jazyka funguje? Víte, jak se obohacuje slovní zásoba?

Zajímá vás tvoření slov v češtině? Chcete efektivně pracovat se slovníkem?

Pak je tato disciplína důležitá právě pro Vás…

 

Poslední změna: 22.09.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9LLTA, Lexikologie, lexikografie a tvoření slov
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 4 [HOD/SEM] Seminář 8 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9LLTA - IS/STAG

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy a systémovými vztahy v lexikologickém systému a s fungováním lexémů jako součásti textu, vést je ke klasifikaci lexikologických jevů. Kurz studentům prezentuje základy lexikologie, analyzuje slovotvorný systém především z hlediska procesuálního, vybavuje posluchače kompetencí analyzovat výsledek slovotvorného procesu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PaedDr.
Helena Chýlová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6548

Editační režim portletu... <<< Zpět