ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9SLS2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9SLS2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

V tomto předmětu odhalíme vztah češtiny k ostatním slovanským jazykům, poznáme společné vývojové tendence i rozdíly v jejich naplňování. Získáme základní znalost staroslověnštiny, porozumíme staroslověnskému textu, pochopíme výjimečné postavení staroslověnštiny mezi ostatními slovanskými jazyky. Hlavně se však naučíme z  diachronního pohledu hodnotit současný jazykový systém.

Poslední změna: 05.12.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9SLS2, Slavistika a staroslověnština 2
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 4 [HOD/SEM] Seminář 4 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9SLS2 - IS/STAG

Jazykový systém slovanských jazyků z vývojového a srovnávacího hlediska: rovina syntaktická, rovina lexikální. Typologická charakteristika slovanských jazyků vycházející z poznání základních zákonitostí jejich vývoje. Interpretace staroslověnských textů zaměřená zejména na poznání morfologie sloves, skladby a staroslověnské slovní zásoby.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Eva Pasáčková
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6558

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]