ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9STB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9STB

Stylistika

Garanti: PhDr. Zdeněk Suda, CSc.

14

Investice do rozvoje vzdělávání

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Stojíte na prahu předmětu, jenž má jisté specifické postavení. Stylistika totiž ve svých zkoumáních navazuje na poznatky ostatních jazykovědných disciplín; při jejím studiu je proto nutno znát nejen soubor výrazových prostředků jednotlivých jazykových rovin a orientovat se v jejich struktuře a vzájemných vztazích, ale zejména poznat spisovný jazyk a jeho hranice ve vztahu k útvarům nespisovným. (Stylistika se však netýká zdaleka pouze projevů spisovných.)

Jde tedy o jistý završující proces poznávání jazyka, o disciplínu shrnujícího, syntetického charakteru.

Poslední změna: 15.10.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9STB, Stylistika
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 5 [HOD/SEM] Seminář 5 [HOD/SEM]
Zakončení Zápočet, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9STB - IS/STAG

Seznámit studenty s podstatou jazykového stylu jako integračního principu výstavby komunikátu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Zdeněk Suda
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6545

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]