ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9TL > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9TL

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kdo je tvůrcem literáního díla? Autor, nebo čtenář? Co dělá text textem uměleckým? Jakým způsobem literární dílo se svým čtenářem komunikuje? Změní se umělecký text v jiné dílo, když si ho přečteme? A bude kniha jiná, když si ji přečteme po X letech? Na tyto a další otázky se budeme ptát a hledat odpovědi v kurzu literární teorie.

Poslední změna: 30.03.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9TL, Teorie literatury
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 4 [HOD/SEM] Seminář 4 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9TL - IS/STAG

Komunikační podstata umělecké literatury, činitelé liteárního procesu, kontextové principy tvorby významů slovesné struktury integrované estetickou funkcí, čtenářská a odborná interpretace uměleckého textu, poetika literárního tvaru, významová struktura textu mezi literární tradicí (konvencí), autorskou originální inovací a čtenářskou aktivitou - významy textových subjektů v genezi a recepci textu, literární druhy, jejich žánry a výrazové formy, významová potence jazyka a kompozice textu - kompoziční principy a postupy jednotlivých žánrů, umělecké styly a směry; metodologie literární vědy.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Mgr.
Vladimíra Brčáková
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6554

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]