ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9TSKB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9TSKB

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

"Něco jiného je vyspělost národního jazyka, a něco jiného je úroveň národní kultury jazykové. Může se stát, že jazyková kultura národa pokulhává za jeho jazykem. To je případ váš, vy lidé čeští. Máte v rukou stradivárky, a hrajete na nich jako šumaři; zdědili jste varhany, a myslíte, že je to flašinet; pročež na tom vašem dvoře opravdu mnoho hlasů krákoře ..."  Pavel Eisner

O tom, nakolik je toto tvrzení pravdivé, o tom, jaká je úroveň jazykové kultury, o rozvrstvení národního jazyka, o problémech kodifikace spisovného jazyka budeme uvažovat společně.

Poslední změna: 13.03.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9TSKB, Teorie spis. jazyka a jazyková kultura 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 4 [HOD/SEM] Seminář 4 [HOD/SEM]
Zakončení Zápočet, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9TSKB - IS/STAG

1. Jazyk - řeč. Jazykový systém. 2. Jazyková situace. Různá pojetí stratifikace národního jazyka: problematika tzv. hovorového jazyka, obecné češtiny, interdialektu, městské mluvy. Spisovný jazyk, norma, kodifikace. 3. Dynamika současné spisovné češtiny. Základní vývojové tendence. 4. Jazyková kultura, jazyková výchova.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Eva Pasáčková
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6558

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]