ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9USL > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9USL

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

„Přitom jsem se sám radoval, a to s radostí nad klidným svědomím, že jsem žádného opovržlivě nepojmenoval, žádného nepokáral ani nepotrestal, kdo by neuznal svou vinu, jakož i že žádný neodešel zatížen nenávistí proti mně.“
                                                                                              Bohuslav Balbín žákům, 1666
 

Student si osvojí nové přístupy k literatuře. V přednáškách i seminářích budou komunikovány otázky role literatury v určitém dobovém kontextu, otázky periodizační, struktury lit. díla, interpretační apod. – při interakci s texty z rozličných period vývoje české literatury i tvorby zahraniční, při akcentu žánrovosti a individuality autora i recipienta. Výrazné pozornosti se dostává roli pedagogického subjektu a jeho vztahu k žákům (studentům).

Poslední změna: 13.11.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9USL, Úvod do studia literatury
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 12 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9USL - IS/STAG

Vybavit studenty kompetencemi pro chápání literárního díla z hledisek recepčních, komparativních, souvislostních a estetických.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Mgr.
Jiří Novotný
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6556

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Konzultační hodiny 26.09.2017, 16:16

Konzultační hodiny - Novotný, pondělí 08:30 - 09:15 hod. (Veleslavínova VC 228 - 1. patro) - nejlépe individuálně po e-mailovém objednání

[RSS]