ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9ZAJA > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9ZAJA

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Základním prostředkem lidského dorozumívání je přirozený jazyk. Chcete se seznámit s jeho podstatou, s okolnostmi jeho vzniku, se systémem jazyka, se zásadami jeho užívání ve společenské komunikaci? Zajímá vás typologie jazyků? Nebo lingvistika? Víte něco o vzniku a genezi mluvnice a gramatických kategorií? To jsou jen některá z témat, kterým se budeme společně věnovat. Vítejte!

 

Poslední změna: 22.09.2011
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9ZAJA, Úvod do studia jazyka
Výuka Zimní semestr , Přednáška 12 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9ZAJA - IS/STAG

Vybavit studenty jazykových oborů znalostmi obecných rysů vývoje, existence, funkcí a výstavby přirozeného jazyka jako systému i jako realizace systému; naučit studenty základům současného lingvistického myšlení a jeho historického vývoje.
Obrázek (C008) Nápověda