ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > CJ1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/CJ1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

O češtinu jako cílový jazyk je ze strany jinojazyčných mluvčích dlouhodobě značný zájem v České republice i v zahraničí. Svou povahou interdisciplinární obory čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince jsou zajímavé a perspektivní, nabízejí řadu možností jak pro výzkum a pro odbornou práci, tak také pro uplatnění posluchačů ve vyučovací praxi. Katedra českého jazyka a literatury je jedním z mála pracovišť v Česku, které Vám nabízí studium této aktuální problematiky.

Poslední změna: 26.10.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/CJ1, Čeština jako cizí jazyk 1
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/CJ1 - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy nově koncipovaného oboru a s vybranými otázkami popisu a prezentace českého jazyka jako jazyka cílového. Frekventanti kurzu budou vedeni ke schopnosti samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat získané poznatky a dovednosti v praxi. V průběhu semináře vypracuje student referát a zpracuje dílčí úkol (podklad pro práci v hodině češtiny jako cizího jazyka).
Obrázek (C008) Nápověda
Nebyl vložen obrázek.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Doc. PhDr.
Milan Hrdlička
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6550

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]