ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > DIDSŠ > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/DIDSŠ

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Proč a jak učit literaturu? Jak žáky přivést k četbě umělecké literatury? Jak překonat model "staré školy", kde se výuka literatury omezuje na životopis autora, výklad jeho díla a přečtenou ukázku? Jak učinit z četby cestu za dobrodružstvím a z její interpretace kreativní proces? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi v kurzu Didaktika literatury pro SŠ, jenž je zaměřen na moderní didaktické trendy.

Poslední změna: 19.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/DIDSŠ, Didaktika literatury pro SŠ
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/DIDSŠ - IS/STAG

Předat studentům teoretický základ současné moderní didaktiky literární výchovy na SŠ a základ praktických dovedností učitele literární výchovy, utvořit kladný postoj studentů k učitelské profesi češtináře/ky a k dalšímu sebevzdělávání v oborové didaktice. Formovat schopnosti kontextově transformovat poznatky věd, především disciplín literární vědy (a lingvistiky), vývojové a pedagogické psychologie a obecné didaktiky a v neposlední řadě teorie pubescentního čtenářství se zaměřením koncipovat literární výchovu v duchu RVPG (a perspektivně RVPSŠ) a při respektu k estetickovýchovné kvalitě literární složky předmětu Čj. Seznámit je s poznatky o strategii literárněvýchovné práce (metodách a organizačních formách výuky) a vybavit je schopností tvořivě tyto poznatky aplikovat v ovládnutí řídicí pozice v modelových komunikačních situacích literárního vyučování.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Doc. PhDr.
Daniel Bína
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC226
Telefon: 6542

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]