ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > ISTE > O předmětu