ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > ISTE > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/ISTE

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KČJ/ISTE - IS/STAG

Základní
Lamprecht, Arnošt; Bauer, Jaroslav; Šlosar, Dušan, Historická mluvnice češtiny : Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult , Praha : SPN 1986
http://vokabular.ujc.cas.cz/
Doporučená
Kyas, Vladimír, Česká bible v dějinách národního písemnictví , Praha : Vyšehrad 1997
Čornejová, Michaela; Rychnovská, Lucie; Zemanová, Jana (eds.),, Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) , Brno : Host 2010
Bělič, Jaromír; Kamiš, Adolf; Kučera, Karel, Malý staročeský slovník , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1979
Lehár, Jan, Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy , Praha : Vyšehrad 1983
Němec, Igor, Slova a dějiny , Praha : Academia 1980
Staročeský slovník. dodatky, Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek , Praha : Academia 1968
Daňhelka, Jiří, Textologie a starší česká literatura 2013
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Literatura
 

Cuřín, F.: Vývoj českého jazyka a dialektologie. SPN, Praha 1964; 4. vyd. 1977.

Cuřín, F.: Vývoj spisovné češtiny. SPN, Praha 1985.

Flajšhans, V.: Nejstarší památky jazyka i písemnictví českého. Vaškovský, Praha 1903.

Flajšhans, V.: Náš jazyk mateřský. Česká grafická unie, Praha 1924.

Flajšhans, V.: Hus tvůrcem spisovné češtiny. Jihočeský sborník historický 9, 1936, s. 1-20.

Gebauer, J.: Některé stránky jazyka štítenského. Listy filologické a pedagogické 1, 1874, s. 252-263.

Gebauer, J.: O vazbě přechodníkové v jazyce štítenském. Listy filologické a pedagogické 2, 1875, s. 126-141.

Hádek, K.: K periodizaci vývoje českého spisovného jazyka. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 40, 1977, s. 155-160.

Havránek, B.: Český jazyk Husův. SaS 27, 1966, s.1-16.

Hujer, O.: Vývoj jazyka československého. In: Československá vlastivěda. III. Jazyk. Sfinx, Bohumil Janda, Praha 1943, s. 1-83.

Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J.: Encyklopedický slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002.

Kolektiv Oddělení pro dějiny jazyka: K lexikálnímu vývoji spisovného jazyka českého v době Karlově. SaS 34, 1973, s. 129-133.

Křístek, V.: Kritéria periodizace českého jazykového vývoje. SaS 37, 1976, s. 177-183.

Křístek, V.: K rozvoji spisovného jazyka za doby Karlovy. In: Černý J. V.: Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR. UK, Praha 1981, s. 3-7.

Kvítková, N.: Proměny textu a jazyka Dalimilovy kroniky ve 14. a 15. století. Karolinum,

Praha 1992.

Kvítková, N.: Staročeský text z kvantitativního hlediska. UK, Pedagogická fakulta, Praha 2001.

Kyas, V.: Vznik staročeského biblického překladu. In: Černý J. V.: Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR. UK, Praha 1981, s. 48-54.

Kyas, V.: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Vyšehrad, Praha 1997.

Mathesius, V. (ed.): Co daly naše země Evropě a lidstvu 1. Evropský literární klub, Praha 1939; 2. , Praha 1940.

Michálek, E.: Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy. Academia, Praha 1970.

Michálek, E.: Přemysl Otakar II. a počátky spisovné češtiny. 61, 1978, s. 192-194.

Michálek, E.: K rozvoji české slovní zásoby v době Karlově. 61, 1978, s. 233-240.

Michálek, E.: Sociální a kulturní rozvoj doby Karlovy ve světle staré češtiny. In: Černý, J. V. (ed.): Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR. UK, Praha 1981, s. 21-47.

Michálek, E.: Česká slovní zásoba v Klaretových slovnících. Academia, Praha 1989.

Němec, I.: Nová slova Husova a J. A. Komenského. SaS 31, 1970, s. 313-324.

Němec, I. a kol.: Slova a dějiny. Academia, Praha 1980.

Němec, I. – Horálek, J. a kol.: Dědictví řeči. Panorama, Praha1986.

Porák, J.: Chrestomatie k vývoji českého jazyka. SPN, Praha 1979.

Porák, J.: Rozvoj vzdělanosti v nejstarším období a počátky spisovné češtiny. In: Černý, J. V. (ed.): Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR. UK, Praha 1981, s. 8-20.

Šlosar, D. – Večerka, R. – Dvořák, J. – Malčík, P.: Spisovný jazyk v dějinách české společnosti, Host, Brno 2009.

Vážný, V.: O jazykové stránce Života svaté Kateřiny. In: Vážný, V. (ed.): Dvě legendy z doby Karlovy. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1959, s. 220-239.

Vážný, V.: O jazykové stránce a literární hodnotě staročeské Alexandreidy … In: Vážný, V. (ed.): Alexandreida. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1963, s. 207-213.

Vintr, J.: Styl dvou vrcholných děl nejstarší české duchovní lyriky – Ostrovské písně a Kunhutiny modlitby. Česká literatura 39, 1991, s. 313-328.

Weingart, M.: Vývoj českého jazyka. Jos. R. Vilímek, Praha, po r. 1900.

 
 
 
Poslední změna: 01.07.2011
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.