ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > ITPP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/ITPP

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Zde doplňte motivační text pro studenty i široké publikum.

      Porozumět literárnímu dílu neznamená je rozčlenit na segmenty a po analýze rekonstruovat v původní tvar, ale prostřednictvím tázání dílem inspirovaného je přijmout a pokusit se je "tlumočit", dekódovat jako zástupný znak, "zprávu" o fiktivním světě, jehož modelovou podobu autor čtenáři nabízí (předkládá). K interpretaci textu je třeba přistupovat s vědomím, že neexistuje "jediný správný" výklad jeho smyslu, ale "mnoho přípustných", a chápeme-li umělecké dílo jako komunikát a vnímáme-li je jako partnera  v dialogu, může se proces interpretace stát pro recipienta  výzvou k rozhovoru nejen s textem, ale i se sebou samým.

 

Poslední změna: 10.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/ITPP, Interpretace textu čes. poválečné prózy
Výuka Zimní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/ITPP - IS/STAG

Seminář bude zaměřen na literární a stylistický rozbor výrazných děl a stylů české poválečné prózy. Literární část: motivy a výstavba literárního díla, stylistická: postižení stylu jednotlivých autorů (např. Škvorecký, Vaculík, Kundera, Páral, Hrabal, Klíma aj. - výběr autorů je dán osnovami střední školy, na základě domluvy jej lze obohatit). Součástí semináře bude i metodika literárních rozborů vhodná pro pozdější praxi.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PaedDr.
Jiří Staněk
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6544

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Čtvrtek 9:00 11:00 Veleslavínova 1. p., č. 226
Dokumenty (C013) Nápověda
Tento portlet neni inicializovan.
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Změna KH! 08.10.2018, 11:43
Zvýrazněná informace...

Milí studenti,

ve dnech 10. a 17. října 2018 ruším z důvodu suplování své konzultační hodiny a přesouvám je na pátky 12. a 19. října do 9 do 10 hodin. V. Zelenková

[RSS]