ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > JVNM > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/JVNM

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Jazyk a jeho praktické užívání pokládáme většinou za něco zcela samozřejmého a všedního. Obklopuje nás sice neustále, ale je svým způsobem jako nejdokonalejší prostředek naší komunikace zvláštní a pozoruhodný. Na každém jedinci  záleží, jak si svůj mateřský jazyk osvojí a jak se ho naučí užívat, aby byl v komunikaci úspěšný. Z tohoto důvodu je jistě užitečné poznat systém jazyka a inventář jazykových prostředků a umět posoudit jejich vhodnost a funkčnost v dané komunikační situaci. Současný vzdělaný uživatel jazyka se neobejde bez znalosti jazykové normy jako předpokladu kultivované komunikace veřejného charakteru. Nabízený předmět by k tomu mohl svou náplní významně přispět, neboť naučí orientovat se v základních jazykových rovinách a správně aplikovat lingvistické pojmy při analýze textu z hlediska jeho výstavby a komunikační situace.

Poslední změna: 08.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/JVNM, Jazykový výklad textu a norm. mluvnice
Výuka Letní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/JVNM - IS/STAG

Cílem je prostřednictvím jazykové analýzy textu vybavit studenta schopností orientovat se v jednotlivých rovinách jazykového systému češtiny.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Doc. PhDr.
Milan Hrdlička
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6550

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]