ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > KJPH > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/KJPH

Kultura jazykového projevu

Garanti: PhDr. Jana Vaňková

,,Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou." (J. A. Komenský)
0
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Každý z nás se ve svém životě dostává do nekonečného množství komunikativních situací. V těchto situacích vytváříme promluvy, jazykové projevy. Chceme-li vystupovat jako kultivované a kulturní osobnosti, je nutné, abychom uměli při vytváření komunikátů (ať již mluvených, nebo psaných) volit náležité jazykové prostředky, abychom vytvářeli texty adekvátní situaci, v níž se nacházíme. Není to jednoduché. Absolvování této disciplíny by Vám mělo pomoci.

"Hleďme my sobě své mateřštiny! V ní je vzdělanost naše. Ne podle množství různých vědomostí, nýbrž podle toho, jak s větší či menší jasností umíme mysliti a myšlénky sdělovati, měří se naše vzdělanost. Tu pak ovšem nestačí snad ona znalost mateřštiny, které jsme nabyli v rodině nebo i ve škole; mateřštině třeba se doučovati po život celý. Čtením, posloucháním, jakkoli. Živoucí jazyk je živoucí les: má dle kraje, podnebí atd. sice svůj určitý ráz, ale změna je v něm taktéž věčna. Člověk se nikdy mateřštině zcela nedoučí. Je to jako s každou lidskou dokonalostí, a úkolem člověka jest, aby se dokonalosti alespoň co možná přibližoval.

... Národ, který svůj jazyk ztrácí, ztrácí svůj hlas v lidstvě a je odsouzen, aby hrál na jevišti světovém jen úlohy němé - lokajské!"

Jan Neruda, 1890

 

Poslední změna: 13.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/KJPH, Kultura jazykového projevu
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Vyloučené předměty KČJ/KJP  (Kultura jazykového projevu pro právníky)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/KJPH - IS/STAG

Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky funkčních stylů češtiny (se zvláštním zřetelem na funkční styl odborný a administrativní). Seznámit studenty se slohovými postupy a slohovými útvary. Naučit je orientovat se v otázkách příznakovosti a bezpříznakovosti jazykových prostředků a ve výběru jazykových prostředků v konkrétních komunikátech.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Jana Vaňková
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6546

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]