ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > KMPV > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/KMPV

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Mluvené slovo má klíčové postavení v mezilidské komunikaci, neboť myšlenky sdělované bezprostředně řečí působí nejúčinněji. Mluvená podoba jazyka je ve veřejných projevech podřízena normám, jejichž porušení pociťujeme jako společenský nedostatek, znak nevytříbenosti jazykového citu a malé řečnické pohotovosti. Každý myšlenkově hodnotný obsah musíme sdělovat i odpovídající jazykovou formou s uplatněním zásad spisovné výslovnosti i zvukových prostředků souvislé řeči. Nedostatečná úroveň mluvčího vzbuzuje pochybnosti o průkaznosti toho, o čem mluví.

Kultivovaný projev dovede naopak posluchače strhnout a získat pro řečníkův záměr. Tato disciplína by měla přispět k ovládnutí základních zásad přirozené a kultivované řečové komunikace.

Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/KMPV, Kultura mluveného projevu
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/KMPV - IS/STAG

Rozvíjet dovednost tvorby kultivovaného mluveného projevu a různých způsobů jeho realizace při respektování komunikačního záměru mluvčího.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PaedDr.
Jitka Málková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6555

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Seminář bude probíhat v učebně PD 204. 14.02.2015, 11:41
[RSS]