ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > LB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/LB

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vaším mateřským jazykem je čeština. Víte něco o její historii a o prvních česky psaných památkách? Chcete se dovědět něco bližšího o charakteristických rysech českého jazyka, o jeho teritoriálním a funkčním rozrůznění, o postavení naší mateřštiny mezi jazyky, o užívání češtiny v zahraničí? Zajímáte se o aktuální otázky komunikační role češtiny spisovné a obecné? Máte chuť zamyslet se nad zásadami adekvátního řečového chování mluvčích v české jazykové situaci? Myslíte si, že má tzv. národní charakter vliv na strukturu národního jazyka? Znáte pravidla bibliografické citace? To jsou jsou některé z otázek, jimiž se budeme společně zabývat.

Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/LB, Lingvistická bohemistika
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/LB - IS/STAG

Cílem kurzu je uvedení posluchačů do základů filologické práce a do zmíněného oboru, seznámení je se základní literturou a problematikou oboru. Kurz přináší základní charakteristiku českého národního jazyka (typologickou, stratifikační, strukturní, jazykovědnou), přibližuje jeho vznik a základní vývojové etapy, prezentuje teorii spisovného jazyka, seznamuje s vývojem a významnými osobnostmi jazykovědné bohemistiky.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Doc. PhDr.
Milan Hrdlička
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6550

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Referáty 20.09.2016, 13:38

Pokyny ke zpracování referátů naleznete na stránce Samostatná práce.

[RSS]