ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > LI20 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/LI20

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

František Halas

    „Vytýká se poezii, že je plna smutku a smrti, že není optimistická a nevím co ještě. Ne. Smrt není programem, jen žabí horizonty končí u hřbitova. Poezie o ní není popřením života, ale ostnem, který zvyšuje lásku k němu. Smutkem či beznadějí , zhavranělá slova svým těžkým letem rozvlní prostory víc než elegantní hopkání umělého optimismu. Životodárná úzkost ze zániku je tmelem věčného odbojnictví, nespokojeného nikdy s deformací čehokoliv. Ví se, že veškerý původ metafyziky je v tom, že člověk ví, že musí umřít. ....nejvyšší bod, čeho básník může dosáhnout, je mlčení. Trvání jeho práce a jeho díla je tak v tom, nakolik dobře vyjádřil nově a ))silně některou z oněch konstant, z nichž poesie tryská a které mimo jiné hlavně jsou: láska, boj, smrt, narození, čas. byly od věků a budou do konce světa, opakujíce se jen ve sterých svých obměnách. Je to jen jinak vyjádřená věta Césanova, který rozpoznal, že v přírodě se vše modeluje podle válce, jehlanu, krychle a koule. Veliká poezie je nadčasová, dobově odpadá a zůstávají jen zářící slova pro naše hlavy, zvrácené vzhůru.“
 
Markéta Lazarová
  
   „Vy prachaso zlodějská, vy se věru nemáte proč vytahovati nad tuto hříšnici. Vy posměváčci, vy počestní kapsáři, vy jalůvky zločinu, vy šejdíři, vy směšní herci, kteří strašíte mečem a bojíte se rány, vy duchové z kozy, kteří se ženete na poutníčka a před vojskem popotahujete ze slzavého nosu, vy chcete souditi zbojníky a milenky zbojníků? Nic dál, nic dále! Vyjdi, Markéto! Výš hlavu, výše! jdi, jako chodívá ta, jež zná cenu svého přítele!“
 
   „Jakže, vy nejste spokojeni s příběhem ze starých časů? Což vám nepůsobí ani ždibec libosti slyšeti o mrazech tak pořádných , o prudkých chlapech a sličných dámách? Nepůsobí tato povídka jako mlat u porovnání s rozkošnou složitostí současné literatury? nedojímá vás ani poněkud, ani pramaličko, ani se zpožděním, jehož bývá třeba naší pronikavosti, domníváte se vskutku, že veliké lásky byly vždy dokonalé lásky?“
 
 
Poslední změna: 07.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/LI20, Literatura 1. pol. 20. století
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/LI20 - IS/STAG

Uvést studenty do historické, kulturní, estetické a filozofické problematiky od roku 1895 do roku 1945 na základě studia odborné literatury a beletrie. Objasnit jim literární fakta, způsoby interpretace uměleckého textu, směřovat od analýzy k syntéze a zhodnocení kulturních, literárních a estetických hodnot.
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Doc. PhDr.
Daniel Bína
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC226
Telefon: 6542

Editační režim portletu... <<< Zpět