ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > LLTSV > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/LLTSV

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Chcete se více dozvědět o lexikální zásobě svého mateřského jazyka?

Poznejme společně bohatství a krásu češtiny viděné prostřednictvím vybraných témat z lexikologie a slovotvorby. Seminář je orientován na poznání současné češtiny, na popis současného stavu lexikální zásoby v oblastech, v nichž nacházíme největší pohyb.

Poslední změna: 02.10.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/LLTSV, Lexikologie a tvoření slov
Výuka Zimní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/LLTSV - IS/STAG

Umožnit studentům hlubší poznání lexikálního plánu jazyka, vybavit je dovedností vyhledávat a správně klasifikovat lexikální jazykové prostředky, jejich funkce a vhodnost užití v různých typech textů, prezentovat vývojové tendence projevující se v lexikonu současné češtiny.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PaedDr.
Helena Chýlová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6548

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]