ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > MPU > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/MPU

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kultivování mluveného projevu je nedílnou součástí jazykové kultury. Základy tomuto procesu klade škola, neboť jazykový vzor, který dítěti v útlém věku poskytuje rodina, nebývá v souladu s jazykovou normou. Nároky na kultivovanost soukromé komunikace jsou malé, protože cílem je prosté dorozumění. Škola by tedy měla být místem, kde se žák učí překonat již ustálené mechanismy řeči, formulovat obsahově náročnější projev, budovat postoje k vlastní mluvě a dodržovat společenské normy ve veřejné komunikaci. Plnění tohoto cíle předpokládá vedení žáka učiteli, kteří jsou dostatečně vybaveni jak po stránce teoretické, tak i praktické, neboť jejich role je v tomto procesu nezastupitelná. Právě učitelé by se měli stát dobrým řečovým vzorem a přispět tak k péči o jazykovou kulturu nastupujících generací. Základem tohoto procesu je tedy kultivovaný projev učitele, jemuž je věnovaná nabízená disciplína. 

Poslední změna: 23.11.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/MPU, Mluvený projev učitele a žáka
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/MPU - IS/STAG

Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro rozvíjení komunikační schopnosti vlastních žáků z hlediska užití mateřského jazyka jako dorozumívacího prostředku.
Naučit studenty aplikovat získané poznatky ve vzdělávacím procesu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PaedDr.
Jitka Málková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6555

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Dne 22. 2. odpadá seminář MPU 18.02.2018, 10:00
[RSS]