ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > PSŠ > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/PSŠ

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Na sérii náslechových hodin volně navazuje předmět Výstupová praxe, kdy již sám student vede vyučovací proces. V této praktické složce studia si každý ověří schopnost aplikovat nabyté vědomosti a dovednosti ve vyučovací praxi a dále rovněž své schopnosti pedagogické. V zájmu plnění vyučovacích cílů se studenti snaží (pod vedením zkušených učitelů a v souladu RVP) nejen co nejúčinněji volit vyučovací metody a formy práce, ale i zároveň využívat své individuální didaktické invence.

Tento předmět v závěrečné fázi studia jistě praktikanta obohatí o cenné didaktické a pedagogické zkušenosti a zvýší motivaci úspěšně vykonávat učitelské povolání.

Poslední změna: 16.12.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/PSŠ, Výstupová praxe SŠ
Výuka Letní semestr , Seminář 10 [HOD/SEM]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/PSŠ - IS/STAG

Studentům poskytnout zkušenosti (formou jejich samostatných výstupů a analýzy odučených vyučovacích hodin) ze školní praxe.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Zdeněk Suda
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6545

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]