ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > STB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/STB

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Stojíte na prahu předmětu, jenž má jisté specifické postavení. Stylistika totiž ve svých zkoumáních navazuje na poznatky ostatních jazykovědných disciplín; při jejím studiu je proto nutno znát nejen soubor výrazových prostředků jednotlivých jazykových rovin a orientovat se v jejich struktuře a vzájemných vztazích, ale zejména poznat spisovný jazyk a jeho hranice ve vztahu k útvarům nespisovným. (Stylistika se však netýká zdaleka pouze projevů spisovných.)

Jde tedy o jistý završující proces poznávání jazyka, o disciplínu shrnujícího, syntetického charakteru.

Poslední změna: 21.05.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/STB, Stylistika
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/STB - IS/STAG

Seznámit studenty s podstatou jazykového stylu jako integračního principu výstavby komunikátu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Zdeněk Suda
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6545

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]