ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > VJ > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/VJ

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

V prohlubujícím předmětu Vývoj jazyka se budeme zabývat  vnějšími i vnitřními dějinami češtiny. Rozšíříme své znalosti z historické mluvnice, budeme sledovat vývoj spisovné češtiny v době střední, v době obrozenecké i po obrození. Budeme číst a vykládat texty. Naučíme se chápat jazykový vývoj, který se nezastavil, který probíhá dnes. Seznámíme se s názory významných jazykovědců. Pochopíme, v čem byly překonány a v čem jsou platné dosud.

Poslední změna: 05.10.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/VJ, Vývoj jazyka
Výuka Zimní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předměty informativně doporučené KČJ/VJB  (Vývoj jazyka)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/VJ - IS/STAG

Cílem předmětu je rozšířit základní poznatky studentů o dějinách spisovné češtiny od počátků do 20. století, na vybraných jazykových textech studenty naučit základním interpretačním dovednostem a aplikaci diachronního přístupu ke zkoumání jazyka.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Eva Pasáčková
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6558

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]