ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > VJ > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/VJ

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

V prohlubujícím předmětu Vývoj jazyka se budeme zabývat  vnějšími i vnitřními dějinami češtiny. Rozšíříme své znalosti z historické mluvnice, budeme sledovat vývoj spisovné češtiny v době střední, v době obrozenecké i po obrození. Budeme číst a vykládat texty. Naučíme se chápat jazykový vývoj, který se nezastavil, který probíhá dnes. Seznámíme se s názory významných jazykovědců. Pochopíme, v čem byly překonány a v čem jsou platné dosud.

Poslední změna: 05.10.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/VJ, Vývoj jazyka
Výuka Zimní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předměty informativně doporučené KČJ/VJB  (Vývoj jazyka)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/VJ - IS/STAG

Cílem předmětu je rozšířit základní poznatky studentů o dějinách spisovné češtiny od počátků do 20. století, na vybraných jazykových textech studenty naučit základním interpretačním dovednostem a aplikaci diachronního přístupu ke zkoumání jazyka.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Eva Pasáčková
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6558

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Semináře 29. 10. a 5. 11. 28.10.2015, 00:11

Milí kolegové,

na semináře 29. 10. a 5. 11. budete potřebovat dokument 1. celek (Alexandreis, Zlomek Svatovítský).

Spěváčková

Seminář 8. 10. 07.10.2015, 15:02

Milí kolegové,

na seminář 8. 10. si, prosím, vytikněte soubor Vývoj staročeských slovesných tvarů.

Spěváčková

Semináře 15. a 22. 10 07.10.2015, 14:59

Na třetím semináři (15. a 22. 10.) budeme pracovat s dokumenty Vývoj staročeské deklinace jmenné a Vývoj kategorie životnosti.

Spěváčková

[RSS]