ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > ZAJA > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/ZAJA

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Základním prostředkem lidského dorozumívání je přirozený jazyk. Chcete se seznámit s jeho podstatou, s okolnostmi jeho vzniku, se systémem jazyka, se zásadami jeho užívání ve společenské komunikaci? Zajímá vás typologie jazyků? Nebo lingvistika? Víte něco o vzniku a genezi mluvnice a gramatických kategorií? To jsou jen některá z témat, kterým se budeme společně věnovat. Vítejte!

 

Poslední změna: 24.09.2008
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Druhý zápočtový test 29.11.2018, 10:30

Druhý zápočtový test, zahrnující problematiku morfematiky, lexikologie (včetně slovotvorby) a syntaxe, bude psán v seminářích v týdnu od 10. 12. do 14. 12. 2018. V posledním zápočtovém týdnu budou mít studenti možnost psát opravy jednotlivých zápočtových testů. Další termíny testů budou vypsány v lednu.

První zápočtový test 31.10.2018, 11:51

První zápočtový test, zahrnující problematiku prvních pěti přednášek a seminářů, bude psán v seminářích v týdnu od 29. 10. do 2. 11. 2018.

[RSS]
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/ZAJA, Úvod do studia jazyka
Výuka Zimní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/ZAJA - IS/STAG

Vybavit studenty jazykových oborů znalostmi obecných rysů vývoje, existence, funkcí a výstavby přirozeného jazyka jako systému i jako realizace systému; naučit studenty základům současného lingvistického myšlení a jeho historického vývoje.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Mgr.
Martina Spěváčková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC230a
Telefon: 6559

Editační režim portletu... <<< Zpět