ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > ZAJA > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/ZAJA

Úvod do studia jazyka

Garanti: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

1504

Investice do rozvoje vzdělávání

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Základním prostředkem lidského dorozumívání je přirozený jazyk. Chcete se seznámit s jeho podstatou, s okolnostmi jeho vzniku, se systémem jazyka, se zásadami jeho užívání ve společenské komunikaci? Zajímá vás typologie jazyků? Nebo lingvistika? Víte něco o vzniku a genezi mluvnice a gramatických kategorií? To jsou jen některá z témat, kterým se budeme společně věnovat. Vítejte!

 

Poslední změna: 24.09.2008
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/ZAJA, Úvod do studia jazyka
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/ZAJA - IS/STAG

Vybavit studenty jazykových oborů znalostmi obecných rysů vývoje, existence, funkcí a výstavby přirozeného jazyka jako systému i jako realizace systému; naučit studenty základům současného lingvistického myšlení a jeho historického vývoje.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Doc. PhDr.
Milan Hrdlička
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6550

Editační režim portletu... <<< Zpět