ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KEM > EK1 > O předmětu